Sveriges a-kassa

Svensk a-kassaVi har precis haft val i Sverige och som vi alla vet blev det ett regeringsskifte men kanske inte som många hade hoppats. Den svenska a-kassan har varit oförändrat på nästan 12 år! Socialdemokraterna hade i åtanke att höja den svenska a-kassan så den faktiskt gick att leva på, medan alliansen ville låta en kompletterande inkomstförsäkring se till att man kunde överleva vid förlorat arbete.

Vilka val har man?

I Sverige finns det idag drygt 50 olika a-kassor som oftast har ett tillhörande fackförbund. Beroende på i vilken sektor, yrkesroll så har man olika många val på a-kassa. Skulle du tillexempel jobba inom energi, post, tele, trafik eller vård så finns SEKO a-kassa som är en del av LO (Landsorginastionen i Sverige).

Jobbar du inom den privata sektorn så är Sveriges största a-kassa Unionen med över 530 000 medlemmar, en ständigt växande siffra. Unionen har även ett fackförbund och erbjuder flera fördelar för sina medlemmar vare sig de är studenter, arbetare eller egenföretagare. Man kan säga att Unionen a-kassa har någonting för alla som vill få sin röst hörd på arbetsplatsen.

Om du är anställd som statstjänsteman, i kommun eller landsting finns det givetvis en a-kassa och ett fackförbund som passar dig genom ST a-kassa. Här delas namnet mellan både fackföreningen och a-kassan vilket kan göra det något förvirrande men likaså kan man se bredden av Sveriges kultur. Något som inte återfinns i t.ex. USA.

Vill man däremot ha en a-kassa som är oberoende ett fackförbund finns det bara ett alternativ på den svenska marknaden vilket är Alfakassan. Här kan du gå med även som egen företagare, enda kravet är att du under senaste tiden haft en anställning i Sverige.

Summan av kardemumman

Trots att vi inte får en röd regering betyder inte det att man behöver landa utförsäkrad i samhället. Alla förbund vi listat ger utmärkta inkomstförsäkringar vilket gör att du får ut upp till 80% av din lön. Givetvis finns det många fler a-kassor i Sverige ni kan hitta länken till en riktigt bra jämförelse sida i vår tidigare artikel.

Det kan också vara värt att se till några centralorganisationer för fackförbund i Sverige utöver LO som t.ex TCO som organiserar 14 fackförbund med över 1.3 miljoner medlemmar! Nu kan det också bli nyval vilket betyder att en socialistisk svensk regering inte är en omöjlighet, detta får tiden och folket utvisa.

Vi hoppas dock på en framtid där folk som förlorar arbetet ska klara av sina liv på ett humant sätt, trots bolån, familj och andra stora kostnader som kan göra en arbetsförlust så otroligt påfrestande.

Därför behöver du en arbetslöshetsförsäkring

arbetslöshetsförsäkringEn arbetslöshetsförsäkring innebär att man får en ersättning även om man skulle bli av med jobbet. Det är inte ett nytt fenomen, redan på 1800-talet hade man så kallade  hjälpkassor i samband med fackföreningarna. Försäkringen är tänkt som en hjälp, så att man inte hamnar på bar backe. Även om ens inkomst minskar så brukar man i alla fall klara sig, tills man får ett nytt jobb eller det ordnar sig på annat sätt. Det finns flera lagar och regler runt det hela, vem som kvalificerar och hur mycket som utbetalas.

Vem administrerar arbetslöshetsförsäkringen?

Lagen om arbetslöshetsförsäkring omfattar både arbetare och företagare, vilket du kan läsa mer om hos riksdagen. Det finns ett flertal a-kassor, runt 30 stycken, som tar hand om det praktiska runt omkring arbetslöshetsförsäkringen. För att kunna få maximal ersättning vid arbetslöshet måste man ha varit medlem de senaste 12 månaderna i en a-kassa. Många av a-kassorna är uppdelade i yrkesgrupper och följer mer eller mindre fackföreningarnas mönster. Det finns en a-kassa som är öppen för alla, oavsett yrkesgrupp, och det är Arbetslöshetskassan Alfa. Den startades 1998 och är tillgänglig för både arbetare och företagare.

Hur är arbetslöshetsförsäkringen uppdelad?

Det finns två olika försäkringar som man kan få nytta av när man blir arbetslös. För att få total ersättning måste man vara medlem av en a-kassa, samt uppfylla de villkor som är förknippade med försäkringen. Om man inte uppfyller dessa krav kan man i alla fall få en grundersättning. Den är ganska låg, för tillfället ligger den på 320 kronor om dagen.

Har man däremot varit medlem av en godkänd a-kassa i 12 månader, samt uppfyller ett arbetsvillkor, så kan man få full ersättning från a-kassan. Arbetsvillkoret innebär att man har arbetat ett visst antal timmar i månaden under de 12 månaderna innan man blev arbetslös. Full ersättning innebär dock 80% av lönen, med ett tak på 18 700 kronor. Har man tjänat mer än det tidigare så spelar det ingen roll, man får inte mer än det.

Inkomstförsäkringar som komplement.

För att försäkra sig om att ens inkomstbortfall inte blir alltför dramatiskt vid eventuell arbetslöshet, kan man teckna en inkomstförsäkring. Ett antal fackföreningar erbjuder den till sina medlemmar som en förmån, annars kan man teckna en själv. Har man riktigt hög lön kan det ibland vara bäst att teckan ytterligare en försäkring för att få 80% av sin egentliga lön. Vanligtvis utbetalas arbetslöshetsförsäkringen i 300 dagar, som kan förlängas till 450 dagar om man har barn under 18 år. Inkomstförsäkring kan variera i längd, det får man kontrollera med försäkringsbolaget.